Hertogs Financi¨le Vergelijking en Organisatieadvies

"Oprechte interesse in klanten"

"ken-je-klant"
Weet wie je in de boeken hebt

Customer Due Diligence (CDD)

Voor het waarborgen van een integere bedrijfsvoering is het essentieel dat instellingen weten met wie zij een zakelijke relatie aangaan of een zakelijke transactie verrichten. De Wet Financieel Toezicht en Wet Toezicht Trustkantoren bevatten daarom een verplichting aan instellingen om hun cliënten te kennen én zakelijke relaties tegen te gaan met personen die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden, met behulp van adequate CDD. Ook wel bekend onder de benamingen Know Your Customer, Ken je klant en Klantintegriteit.

De praktijk wijst uit dat veel instellingen grote moeite heeft om te voldoen aan de Wft en/of Wtt. Hertogs heeft consultants met een bewezen trackrecord op het gebied van implementatie en borging van processen met betrekking tot CDD. Zij bezitten de kennis om zowel op inhoudelijk vlak als in het verandertraject te ondersteunen. Na het doorlopen van een maatwerktraject wordt als uiteindelijk doel voldaan aan wet- en regelgeving. Maar zeker zo belangrijk; aan het eind van het traject levert CDD een positieve bijdrage aan de klantwaarde die uw organisatie levert!

Moeten Kunnen Willen

Maak direct een afspraak